Tri najčastejšie momenty, kde sa autori zvyknú zaseknúť

26.01.2021
Mnohí veria, že napísanie románu je akýsi nadľudský výkon, ale v skutočnosti je najväčšou výzvou editovanie - a práve tu uviazne mnoho autorov.
Kde nastávajú najväčšie problémy?

1. Stimulácia a napätie

Istý autor píše fantasy pre stredné školy a jeho séria je zasadená do druhého sveta, kde má jeho mladý hrdina magickú silu. V piatej knihe sérii je tento protagonista uviaznutý doma na Zemi a musí nájsť spôsob, ako tu využiť svoju silu, aby mohol cestovať späť do toho druhého sveta a zvrátiť smrť svojej najlepšej priateľky cestou v čase - včas dokázať, že sa ju pokúsil niekto zavraždil.

Problém: Úsilie protagonistu prejaviť svoje sily na Zemi bolo do konca knihy takmer bezvýsledné, čo spomalilo tempo - a keď ľuďom povedal o druhom svete, do ktorého cestoval, nikto nepôsobil dosť skepticky, ako by v skutočnosti mali. Dôkazy, ktoré spájajú hlavného hrdinu so zmiznutím jeho najlepšej priateľky, sa zdali tiež dosť chatrné, takže hrozba, že bude uznaný vinným z jej vraždy, sa nezdala byť až taká presvedčivá.

Návrhom pre tohto autora bolo vyriešiť tento nedostatok naliehavosti poskytnutím jeho protagonistovi časové obdobie, počas ktorého, ak sa vráti do druhého sveta, mohol by zvrátiť smrť svojho priateľa - ale ak tak neurobí, je stratený. Tiež by mal autor premyslieť prípad proti protagonistovi a vytvoril realistickejší scenár vraždy - scenár, ktorý by vyzeral skutočne presvedčivo, a preto by protagonistovi hrozilo skutočné odsúdenie.

To by potom vytvorilo tikajúce hodiny pre protagonistu aj tu na Zemi. Autor by mal stanoviť jasný scenár vzostupov a pádov - vzostupy sú body, kde protagonista napreduje k dosiahnutiu svojho cieľa, a pády sú miesta, kde ľudia buď neveria jeho tvrdeniam, alebo mu aktívne stoja v ceste. Prvý spôsobí, že protagonista bude pôsobiť aktívnejšie, zatiaľ čo druhý pomôže zvýšiť napätie.

Problémy: nekonzistentná stimulácia, nedostatok naliehavosti a napätia

Opravy: Tikajúce hodiny a vzor „vzostupov a pádov“
2. Zmena v charaktere

Ďalšia autorka pracovala na románe niekde medzi ženskou fikciou a romantikou. V ňom sa žena v strednom veku, ktorá sa po tom, čo skončí svoj pracovný pomer, vydá na cestu - a v priebehu tohto výletu stretne zraneného turistu. Prežijú divoké dobrodružstvo a, samozrejme, sa do seba zaľúbia.

Problém: Hlavná hrdinka si na konci uvedomila silu sebalásky, ale na začiatku bolo len veľmi málo toho, čo by naznačovalo, že by to mala byť u nej vôbec nejaká podstatná záležitosť. V skutočnosti sa na začiatku tohto románu zdala byť protagonistka dosť šťastná - až kým neprišli problémy, ktoré destabilizovali jej pracovný život.

Vyskytli sa aj rôzne body, v ktorých sa tvrdilo, že skutočným problémom hlavnej hrdinky bolo, že cítila pocit bezmocnosti, že v skutočnosti nikdy nevzala do rúk opraty a nešla si v živote za tým, čo chcela. Čo tu teda bolo skutočným problémom? Jej nedostatok sebalásky alebo nedostatok súvislostí?

V skutočnom živote existuje veľa vnútorných problémov, ktoré musíme všetci prekonať. Ale v románe je vývoj charakteru výsledkom jasnej reakcie na jeden vnútorný problém - ten, s ktorým protagonistka na začiatku zápasí (často bez toho, aby si to uvedomovala), a neskoršie udalosti jej ho môžu pomôcť prekonať. To je kľúč k vytvoreniu skutočného emocionálneho efektu pre čitateľa a je tiež rozhodujúce pre vytvorenie pocitu hĺbky.

Autorka by mohla z nedostatku sebalásky protagonistky urobiť dôvod, pre ktorý sa nikdy nepostavila za svoje názory alebo si nešla za svojimi snami - účinne zachováva obidva uhly. Mala by objasniť, že protagonistkine submisívne správanie sa v práci prejavili na jej výpovedi, čím nám ukáže, ako sama hrala rolu pri vytváraní problémov v jej živote na začiatku - a tým pripravila pôdu pre ovplyvnenie transformácie na konci.

Problém: Nejasný vývoj charakteru, ktorý bránil tomu, aby román vytváral skutočné emócie, a nedostatok nastavenia tohto oblúka

Oprava: Zameranie sa na jeden interný problém hlavného hrdinu, jeho stanovenie jasne na začiatku a držanie sa ho až do konca
3. Štruktúra zápletky

Fantasy autor prišiel s románom obsahujúcim prvky cestovania v čase, portálu a alternatívnej histórie. V ňom hľadá hlavný hrdina v alternatívnej verzii Anglicka spôsob, ako zachrániť svojho adoptívneho brata pred popravou, a popri tom prijíma pomoc od rôznych magických entít. Román tiež obsahoval viacero vlákien z iných fantasy poríbehov týkajúcich sa rôznych tajných spoločností a historických bojov medzi nimi, obsahujúcich mnoho vedľajších postáv a ich osobných drám.

Problém: Autor sa dostatočne nesústredil na to, aby sa čitateľ skutočne stotožnil s hrdinom a jeho bojmi - autor mal väčší záujem o skúmanie tohto sveta fantázie, ako bol v skutočnosti. príbeh hlavného hrdinu. Ďalším problémom bolo, že zatiaľ čo tieto rôzne ďalšie vlákna mali objasniť, ako fungujú magické prvky tohto sveta (napr. Prečo sa niektoré postavy môžu transformovať na zvieratá), ponúkali viac otázok ako odpovedí - a tieto dve veci spolu vytvorili ťažký príbeh.

Autor by mal obmedziť všetky tieto strany a odbočky a pridŕžať sa bližšie k príbehu hlavného hrdinu, čím dodá zápletke zmysel a priestor na sústredenie. Druhým návrhom je poskytnúť vysvetlenie v kontexte hlavného hrdinu - napríklad tým, že tento hlavný hrdina už vie, ako to je, že sa niektorí ľudia môžu transformovať na zvieratá.

Zdá sa, že mnoho novších autorov verí, že ponechanie záhadných rvkov pritiahne k nemu čitateľa, ale ak prečítateľa príliš veľa bez akéhokoľvek vysvetlenia, sťažíte sledovanie samotného príbehu a riskujete stratu dôvery čitateľa.

Problémy: Ťažko sledovateľná zápletka, absencia expozície

Opravy: Zjednodušenie, sústredenie sa na jasné vyrozprávanie príbehu jednej osoby a zahrnutie základnej expozície do kontextu

Prejsť cestu románom od konceptu až po jeho dokončenie - a nakoniec k publikácii - môže byť osamelý proces a je ľahké nadobudnúť pocit, že nikto iný zápasí s problémami, ktoré máte vy pri svojej práci. Ale to je zriedka pravda. Pravdou je, že existuje veľká šanca, že jeden z vašich obľúbených románov bol postihnutý rovnakými problémami vo svojom pôvodnom koncepte.

Takže sa o svojich knihách radšej najprv poraďte s kvalitným editorom tak, ako som urobila aj ja:) Pomohla mi nazrieť na príbeh z iného uhlu. A hlavne - nevzdávajte to! Svet čaká na váš príbeh.

Zdroj: Susan DeFreitas, janedriedman.com

Tagy článku:

Napríklad 'jedálenská stolička' alebo 'dub'