Aký je rozdiel medzi editovaním a korektúrou?

30.01.2021

Redaktori sa nezhodujú v mnohých bodoch svojej práce, napríklad v tom, či sa slovo prezident má písať veľkými písmenami (nie, ale s prezidentom Lincolnom všeobecne), či je nesprávne, keď sa píšu čísla, alebo kde presne použiť čiarku.

Redakcia sa tiež nezhoduje v otázke, či sa môže veta začať písať písmenom A. A, samozrejme, redaktori vedú spory o tom, čo predstavuje jednotlivé úrovne úprav, ktoré sú často označené ako editovanie a korektúry - alebo jednoducho úpravy textu.

Podľa slovníka cudzích slov je výraz editovať veľmi všeobecne preložený: upravovať, upraviť al. písať, napísať text na počítači. V angličtine dokonca rozlišujú tri výrazy: Line Editing, Copy Editing, a Proofreading.

Korektúru poznáme:

• gramatická (jazyková) korektúra textu - oprava gramatických a jednoduchých štylistických chýb v texte, vyznačenie pravidelne sa opakujúcich a vatových slov  (i/y, veľké a malé písmená, čiarky, dĺžne, predložkové väzby, číslovky, skloňovanie a časovanie, preklepy, medzery medzi slovami), 

• štylistická korektúra textu - redigovanie textu, kontrola logiky, motívov a postáv, štylistické úpravy a poznámky, ako treba text rozšíriť alebo skrátiť v druhej verzii textu (štylizácia, slovosled, opakovanie slov, správny význam vety, zrozumiteľnosť),

V tomto zmysle sa dá editovanie považovať za štylistickú korektúru.

Noví autori sú často zmätení, aký level úprav potrebujú, čo je úplne pochopiteľné. Ani ja som kedysi netušila, že existuje aj editovanie a čo to vlastne presne znamená. Dúfam, že ponúknem presnejší prehľad o rozdieloch medzi editovaním a korektúrami.

Čo môžete očakávať pri editovaní - line edit

Pri tejto úprave editor skúma každé slovo a každú vetu a každý odsek a každú časť a každú kapitolu a celý váš napísaný rukopis. Nesprávne použité slová, opakujúce sa slová, preklepy, interpunkciu, priebežné vety, dlhé odseky, podnadpisy, názvy kapitol, obsah, životopis autora - všetko je podrobne preskúmané, opravené, sledované a komentované. Fakty sa kontrolujú, pravopisné mená ľudí a miest sa potvrdzujú. 

Váš editor pravdepodobne urobí nasledovné:

 • Vykoná podrobnejšiu kontrolu faktov (napríklad presné názvy filmov kurzívou, dátum úmrtia slávnej osobnosti v histórii, či hlavný hrdina používa iPhone skôr, ako bol vynájdený).
 • Navrhne presun alebo odstránenie textu (alebo vykonanie úlohy a vysvetlenie v okrajovej poznámke).
 • Iniciujte diskusiu o tom, prečo by sa dal skrátiť úvod.
 • Ponúkne novú schému - presunie kapitolu tak, aby lepšie vyhovovali časovej osi.
 • Spýta sa autora na okrajovú poznámku o tom, prečo nemá Emma v 2. kapitole zimný kabát, keď sa scéna odohráva v zime.
 • Poukáže na opakovanie a nezrovnalosti v dejovej línii.
 • Sleduje logickú stránku textu
 • Všíma si plynulosť a dostatočnosť opisov situácií - niekde radí pridať, niekde ubrať

Ale určite to nie je prepisovanie. V skutočnosti zrevidujte zle postavené vety, rozdeľujte dlhé vety, zjednodušujte vety pomocou viet a zátvoriek. Preto sa editovanie považuje za úpravu na úrovni viet.

Čo ešte môžete očakávať od editovania - copy edit

Keď niekto povie editovanie, znamená to oveľa hlbšiu a dôkladnejšiu úpravu, ako vloženie čiarky na správne miesto. Rukopis zriedka potrebuje „iba“ korektúru. Niekedy je korektúra posledným krokom, ktorý vykoná osobitne váš editor alebo jazykový korektor (niekedy je to tá istá osoba), alebo niekto iný s čerstvými očami.

Niektorí autori neustále upravujú kópie a hľadajú tieto typy chýb. Takéto úpravy textu sú súčasťou editovania.

Tu je jednoduchý kontrolný zoznam:

 • Opraviť preklepy, ktoré by obsahovali nesprávne napísané slová.
 • Doplniť chýbajúce slová. Pred produkciou rukopis naformátujte a obsahuje iba jednu medzeru medzi vetami. Zefektívnite interpunkciu a správne používajte čiarky, bodky a pomlčky - napríklad takto.
 • Pozor na výkričníky! V každom rukopise by malo byť asi päť. Ak ich nadužívajte, strácajú punc.
 • Dbať o to, aby boli názvy postáv a miest v celom texte konzistentne napísané (Peterson v 1. kapitole môže alebo nemusí byť rovnaký ako Petersen v 6. kapitole).
 • Nájsť a nahradiť podobne znejúce slová, ktoré majú rôzny význam (napríklad účinok a efekt). Vykonajte skromnú kontrolu faktov (pomocou vyhľadávača Google vyhľadajte presný pravopis Katharine Hepburnovej alebo hlavného mesta Mongolska).
 • Vytvoriť nové odseky, ktoré rozdelia dlhé pasáže.
 • Overiť si použitie textov piesní, či máte písomné povolenie.
 • Odstrániť nadbytočné úvodzovky.
 • Na zdôraznenie používať kurzívu, ale s mierou.
 • Knihy spravidla nepoužívajú tučné písmo. Uložte pre text konzistentný štýl (to znamená použiť sprievodcu štýlmi pre písanie veľkých a malých písmen, zaobchádzanie s číslami, úrovne nadpisov). 


Čo môžete očakávať od overovania faktov - proofreading

Povedzme, že váš rukopis je úplne upravený. Vaša práca bude vyžadovať ešte korektúru buď vo formáte rukopisu, alebo až po jej vytvorení na stránkach ako PDF. Mali by ste skontrolovať svoju vlastnú prácu? Krátka odpoveď bude neskôr, ak ste v režime písania. Kratšia odpoveď nikdy nie je. Prečo? Pretože je to vaša práca. A váš mozog na vás hrá triky. Vyplní vaše slová len v mysli a budete úplne šokovaní, keď profesionálny redaktor vráti váš upravený rukopis.

Čo? Ako by mi to mohlo chýbať? Väčšina redaktorov to neprizná, ale aj nám chýbajú veci. Sme ľudia (alebo mnohí z nás sú). Takže otázka na stole je, kedy robiť korektúry. Radšej si najímam korektorov ako dôkaz absolútnej chyby, keď sa rukopis nachádza na záverečných stranách alebo v PDF.

Môžete však tiež vykonať korektúru pred tým, ako sa dostane do výroby (a do súborov PDF), len s vedomím, že potrebujete ďalšiu korektúru súborov PDF. Použite inú osobu, iného editora, dokonca niekoho, kto je profesionálnym korektorom. Táto osoba vnáša do práce nový pohľad a hľadá absolútne chyby, ako sú preklepy mien, nesprávne adresy URL, zlé adresy URL, čísla, ktoré sa nezhodujú v tabuľke, dvojité slová, chýbajúce slová a tie šialené hlúpe chyby, ktoré vy ako autor zmeškal a váš redaktor zmeškal a pýtate sa svojho rozumu. Tie chyby.

Korektor, ktorý robí korektúry vo fáze PDF, bude hľadať všetky tieto typy chýb a ďalšie:

 • zlé zalomenia slov a delenie slov na konci riadku, stohy pomlčiek (veľa slov na konci riadkov rozložené, skladané),
 • vdovy a siroty (jednotlivé slová alebo riadky v hornej alebo dolnej časti stránky),
 • nesprávne titulky s fotografiami, číslovanie stránok,
 • chýbajúce a nesprávne napísané hlavičky a päty,
 • číslovanie stránok sa zhoduje s obsahom,
 • riadky sú príliš tesné alebo príliš voľné.
Korektúry nie sú časom na revíziu, prepisovanie a mazanie. Váš návrhár interiérových stránok by vás mohol skutočne zabiť. Prinajmenšom môžu byť zásadné zmeny v korektúre v súboroch PDF časovo náročné a nákladné. Dajte prácu, než uvidíte svoje dieťa v skutočnom rozložení stránky.

Ako povedal šéf copywritingu Random House Benjamin Dreyer vo svojej mimoriadne fascinujúcej knihe Dreyer’s English: „Mojou úlohou je položiť ruky na tento text a urobiť ho ... lepším. Čistič. Jasnejší. Efektívnejší. Nie prepísať ho ... ale vyleštiť a vyleštiť a urobiť z neho najlepšiu možnú verziu seba samého, aká môže byť. “

Vo svete úprav, aj keď sa redaktori nezhodnú na tom, čo predstavuje určité typy úprav, súhlasíme s tým, že váš rukopis si zaslúži profesionálnu a dôkladnú úpravu, aby bol zbavený typických chýb pravopisu a interpunkcie, pri správnom použití správneho slova, logické zlomy kapitol a názvy kapitol a obozretné overovanie presnosti — a predovšetkým dôslednosti.

Zdroj: Sandra Wendel, janefriedman.com
Zdroj foto: iStock


Tagy článku:

Napríklad 'jedálenská stolička' alebo 'dub'